Actualitat COVID19

Data: 13/02/2021.-

Galeria d’aire comprimit oberta al 30% de capacitat (màxim 4 persones amb reserva prèvia)

Galeria de foc oberta al 50% de capacitat (màxim 20 persones amb reserva prèvia)

Competicions suspeses però s’han calendaritzat entrenaments controlats d’esport federat de diferents modalitats esportives.

Activitat física i esportiva

 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius:
  A l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés
  A l’interior: aforament màxim del 30%, control d’accés i cita prèvia, garantint una bona ventilació mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació
  – Vestidors tancats (excepte usuaris de piscina)
  – Limitació d’activitats grupals a 6 persones inclòs el professor o monitor, si n’hi ha. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades, en què els grups estables habituals poden entrenar-se i participar en les competicions permeses
  – Ús obligatori de mascareta en les activitats en grup en espais tancats
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
 • Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, ni les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competicions professionals, estatals i internacionals.
 • Es permet el desenvolupament de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professional i també d’aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, que s’han de celebrar sense públic. Per a la resta de competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, se’n manté l’ajornament.